Notices & News

४ वर्षे स्नातक तह चौथो वर्षको काठमाडौं उपत्यका र काभ्रेप्लान्चोक...

४ वर्षे स्नातक तह चौथो वर्षको काठमाडौं उपत्यका र काभ्रेप्लान्चोक जिल्लाका परीक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र सम्वन्धि सूचना

MA Routine IV Semester : 2078

MA Routine IV Semester : 2078 has been officially published.

TU Result Published:Bed, MA, Med, MPA

TU Result:Bed, MA, Med, MPA

Exam Centre BCA I, III, V & VII (2078) -Published

Finally, TU has officially published the exam center for exam centre for BCA I, III, V & VII (2078) . Check out for the exam centre.