नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा ११ र १२) सानोठिमी, भक्तपुर कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षाको समयतालिका

Finally, official routine of class 12 has been published.

नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा ११ र १२) सानोठिमी, भक्तपुर कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षाको समयतालिका

Finally, the examination date of grade 12 has been fixed. The meeting of NEB on Wed, 1 September has announced and concluded that the examination of grade 12 will be held from Bhadra 30, 2078 to Asoj 8,2078. About 4 lakhs students will participate in this examination.

Time: 11:00 AM  to 2:00PM

Routine and Time Shedule

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमी, भक्तपुरद्वारा यसअघि स्थगन गरिएको कक्षा १२ को साधारण संगीत, ललितकला र संस्कृत विषय समूह समेत तथा प्राविधिक विषय समूह तर्फका नियमित, ग्रेडवृद्धि एवं आंशिक परीक्षार्थीहरूको वार्षिक परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयमै परीक्षा केन्द्र कायम गरी नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड र सामाजिक दुरीको पालना गरी देहाय अनुसार परीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेहुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
परीक्षा समयः – बिहान ११ः०० बजेदेखि २ः०० बजेसम्म ।

Routine and Time Shedule : Click here to download Official Notice